"Nepřipusťme, aby uvnitř EU existovala bezpečná útočiště pro zločiny proti životnímu prostředí," prohlásil komisař pro spravedlnost, vnitro a bezpečnost Franco Frattini s tím, že jen drastické sankce napomohou potírat velké ekologické zločiny.

Pokud návrh projde Evropskou radou i europarlamentem, bylo by to teprve potřetí v dějinách EU, kdy Komise sjednotí některá z ustanovení trestního zákona jednotlivých členských zemí. Dosud existují pravidla v podobě minimálních sazeb pouze pro pašování drog a terorismus.

Návrh EK počítá s tím, že Unie stanoví devět konkrétních "ekozločinů", mezi nimi ilegální přepravu toxických odpadů, ohrožování chráněných druhů nebo obchodování s látkami poškozujícími ozónovou vrstvu. Opatření přivítali ekologové. "Státy tak budou moci snadněji potírat kriminální gangy," zdůraznila Katherine Mill z organizace Greenpeace.