Úřady v současné době informaci o hrozícím nebezpečí prověřují. Federální protiteroristické centrály obdržely informace od "zahraničních partnerů... o možném podvratném teroristickém činu namířeném proti pozemní dopravě a metru", informoval pracovník Federální bezpečnostní služby (FSB), který si přál zůstat anonymní.

Šéf FSB (kontrarozvědky) Nikolaj Patrušev, jenž stojí také v čele protiteroristického centra, byl tím, kdo nařídil uvést antiteroristické složky do stavu vysoké pohotovosti. Také vyzval ke zpřísnění opatření, jež mají zabránit jakémukoliv útoku, praví se v prohlášení kontrarozvědky.

Nejsou v něm však konkretizovány žádné podrobnosti o charakteru hrozby či podnikaných opatřeních. Nevyplývá z něj ani to, jakých míst v Rusku se údajně hrozící nebezpečí týká; síť podzemních drah má několik ruských měst. Podle agentury AP není jasné ani to, která země Rusko před potenciálním nebezpečím varovala.

Úřady nabádají Rusy k bdělosti

Prohlášení FSB, výňatky z něhož četli moderátoři během zpravodajských pořadů státní televize, nabádá Rusy k bdělosti a spolupráci s bezpečnostními orgány, a k jejich informování o jakémkoliv podezřelém dění.

Varování údajně obdržel federální operativní štáb, spadající pod Národní protiteroristický výbor, který ustavil počátkem loňského roku prezident Vladimir Putin ve snaze koordinovat boj proti terorismu.