Úřední akta o více než 27 tisíc případech přestoupení zákona občany Velké Británie v zahraničí ležela údajně nezpracována na ministerstvu vnitra. Měla přitom být zanesena do hlavní evidence delikventů. Jedná se mimo jiné o 25 znásilnění, 29 případů pedofilie, pět vražd a 29 přepadení.

Ve svém prohlášení ve Sněmovně reprezentantů, slíbil John Reid prošetření všech téměř 28 tisíc případů, aby se zjistilo, zda nemělo být některým osobám zabráněno ve vykonávání jejich současného zaměstnání.

Ministr vnitra vinil z nastálé situace mnohdy velice chabé informace o porušení zákona, které ministerstvo z cizích zemí obdrželo. Upozornil, že zatímco například Španělsko neinformovalo Velkou Británii o jediném případu překročení zákona britským občanem, některé země byly schopny potvrdit jen, že jakýsi John Smith byl odsouzen.

Stínový ministr vnitra za britské konzervativce, David Davis, prohlásil při středečním parlamentním jednání, že pod vedením labouristů zažívá ministerstvo vnitra své nejhorší tři roky za posledních 200 let. John Reid je za uvedenou dobu totiž již třetím šéfem resortu.