Zelení vládě pohrozili, že pokud do Vánoc nic ve věci Temelína nepodnikne, tak vyvolají hlasování o nedůvěře. Ministr životního prostředí Josef Pröll ultimátum odmítl. "Kvalita v tomto postupu je lepší než rychlost," prohlásil podle agentury APA. "Nenechám se nějakým z politických důvodů napjatým termínem odradit od seriózního prozkoumání problematiky. Od jedné z místopředsedkyň parlamentu bych očekával zodpovědnější přístup," dodal na adresu místopředsedkyně rakouského parlamentu a Zelených Evy Glawischnigové, která s návrhem i ultimátem přišla. Varoval, že hrozba hlasováním o nedůvěře vládě není žádný konstruktivní příspěvek k řešení problematiky Temelína.

Před případným podáním mezinárodní žaloby je podle něj nutné "vyjasnit, jak kolaudační rozhodnutí, jež se právě překládá do němčiny, přesně vypadá". Kromě toho je prý nutné počkat na "bezpečnostní zprávu" expertů. Nevyloučil přitom ani nulovou variantu, tedy odstavení Temelína.

Návrh usnesení k jihočeské elektrárně, podaný poslanci všech rakouských stran, vychází z tvrzení rakouských odpůrců jaderné energetiky, že Česko porušilo své závazky vyplývající z dohody z Melku. Rakušané porušení vidí v tom, že umožnilo podzimní  kolaudaci Temelína [celá zpráva] bez předchozího provedení a doložení údajně nezbytných bezpečnostních úprav.

Poslanci chtějí žalobu na ČR

Rakouské parlamentní strany se jednomyslně shodly na rezoluci vyzývající vládu ve Vídni k možnému podání mezinárodní žaloby vůči České republice. [celá zpráva]

Eva Glawischnigová  připustila, že ujednání z Melku, vytvářející pravidla bezpečnostního dialogu mezi Českem a Rakouskem, je "bilaterální smlouva", a její porušení proto nelze napadat například u evropských institucí. Obtížené je podle ní rovněž podání žaloby vůči Praze u mezinárodního soudu v Haagu, neboť Česko by nejdřív muselo souhlasit s jeho působností pro své mezinárodněprávní spory. "Přesto něco podniknout musíme. Česká republika musí své závazky dodržovat, byť vyplývají jen z dvoustranného ujednání," zdůraznila Glawischnigová.

Dohody však porušují i Rakušané. Odpůrci Temelína dvakrát zablokovali přechody na hranicích s ČR  [celá zpráva] a rakouské úřady proti nim nezakročily, i když Rakosuko slíbilo zajistit průjezdnost hranic. Náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar si kvůli tomu začátkem prosince pozval rakouskou velvyslankyni, aby podala vysvětlení. [celá zpráva]