"Požár v transformátoru třetího reaktoru se rozšířil výbušně. Byl ale velmi rychle uhašen," oznámil mluvčí elektrárny. "Všechny bezpečnostní systémy elektrárny pracovaly bezchybně," dodal.

Elektrárna Ringhals stojí u města Varberg u mořského průlivu Kattegat na jihozápadě země. Elektrárnu společně provozují energetické koncerny Vattenfall a E.ON.

Koncem července v jiné švédské jaderné elektrárně Forsmark ve střední části země závada na elektrickém zařízení vně reaktorů zavinila nečekaný výpadek v počítačovém bezpečnostním zařízení přímo v elektrárně.

Celkem nyní z bezpečnostních důvodů stojí čtyři ze švédských deseti reaktorů, dvoureaktorová elektrárna Barsebäck byla v uplynulých letech zrušena.

Snížený výkon jaderné energetiky již švédští spotřebitelé začínají pociťovat zvyšováním cen. Zároveň se ale veřejné mínění začíná odklánět od protiatomového programu, který převážil v 80. letech, a podporuje snahu prodloužit životnost atomových elektráren.