Kolaudací se možná bude zabývat i rakouský parlament. Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) považuje kolaudaci za řádný akt v souladu s platným právním řádem ČR.

Se společným prosazením rezoluce vyzývající rakouskou vládu k jednání o Temelínu s Prahou souhlasí i vládní lidová strana (ÖVP), která dosud s podporou podobné iniciativy váhala. Návrh příslušné parlamentní deklarace obsahuje požadavek, aby byly předloženy důkazy o splnění všech bezpečnostních vylepšení, k nimž se Česká republika zavázala v mezinárodních dohodách. Návrh rovněž počítá s možností podat žalobu na Prahu v případě, že Česko příslušné potvrzení včas nepředloží.

Bezpečnostní vylepšení jaderné elektrárny předpokládají česko-rakouské bilaterální dohody, podepsané v roce 2001 v Melku a v Bruselu. Právě Schüssel dohodu z Melku vyjednal a podepsal spolu se svým tehdejším českým protějškem Milošem Zemanem.

Podporu původní iniciativě hornorakouských odpůrců Temelína ve středu vyjádřil šéf parlamentní frakce lidovců Wilhelm Molterer. "Postup českých úřadů je nepřijatelný. Dohody sjednané s Rakouskem hovoří jasnou řečí: Kolaudace může nastat teprve po vyjasnění otevřených bezpečnostních otázek. Podporuji proto text rezoluce hornorakouského protiatomového hnutí stran protokolu z Melku, má být přednesen jako společný návrh pěti parlamentních frakcí na plénu 29. listopadu," citovalo Molterera protijaderné hnutí.

Ministerstvo zahraničí nesouhlasí s rakouským protestem

České MZV odmítlo středeční protestní dopis z rakouského velvyslanectví. Podle mluvčí MZV Zuzany Opletalové byla kolaudace dlouho očekávaným krokem, kterému předcházela dlouholetá expertní spolupráce a na celý proces dohlížel Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

"V rámci melkského procesu už obě strany konstatovaly, že jeho cíle byly naplněny," řekla v souvislosti s protestním dopisem Opletalová.

Podotkla, že Česko si melkského procesu velmi váží jakožto nástroje, který přispěl k nastolení atmosféry větší důvěry a k intenzivní výměně názorů o bezpečnostních standardech. "V této souvislosti se také v úterý uskutečnilo pravidelné zasedání pracovní skupiny pro jadernou energetiku na půdě SÚJB. Tam byla rakouská strana o provedení kolaudace ústně informována a následně dostane i písemnou informaci," informovala Opletalová.

Proti kolaudaci bude protestovat i sdružení Jihočeské matky. "Chceme podat odvolání proti rozhodnutí. Je nepravomocné," sdělila předsedkyně sdružení Monika Machová Wittingerová.