Pro zastavení přístupových jednání, bude-li EU trvat na tom, aby Turecko otevřelo své přístavy a svá letiště kyperskořeckým lodím a letadlům, je 70 procent dotázaných. Tento závazek, vyplývající z takzvaného ankarského protokolu, by mělo Turecko splnit do konce roku. Proti přerušení jednání s Unií je 20 procent, zbylých deset se nedokázalo rozhodnout.

Evropská komise má ve středu vydat hodnotící zprávu o pokroku Ankary, která bude velmi kritická, zejména v pasáži o Kypru. Turci jsou pesimisty, pokud jde o možnost kompromisu ohledně Kypru. V jeho dosažení jich nevěří 63 procent a 74 dotázaných je toho názoru, že i kdyby Turecko ankarský protokol začalo aplikovat, stejně by to vztahy s Unií nezlepšilo. Turecko požaduje jako předběžnou podmínku ukončení izolace severního Kypru.

Turci: EU není spravedlivá

Kandidaturu Turecka do EU podporuje podle tohoto průzkumu jen každý druhý Turek a 81 procent dotázaných uvedlo, že Unie není vůči jejich zemi spravedlivá a upřímná.

Turecká média připomínají, že turecká veřejnost čím dál více znechucena tím, jak EU váhá jasně se k perspektivě vstupu vyjádřit a na Turky stále silněji tlačí v citlivých záležitostech, jako jsou Kypr nebo masakry Arménů za první světové války.

Kyperští Řekové již pohrozili, že budou vetovat každou další etapu jednání s Ankarou. V tom je pravidelně následuje Řecko. Vzhledem k náladám veřejnosti se stále nepřátelštěji ke vstupu Turecka do EU stavějí Francie a Rakousko.