Švédský ministr zahraničí Jan Eliasson upřesnil, že se započtením dřívějších finančních příslibů a závazků dlouhodobější povahy bude na obnovu Libanonu k dispozici celkem 1,2 miliardy dolarů. Peníze by měly být Libanonu převedeny nejpozději do prosince.

Libanonský premiér Fuád Siniura, který vyčíslil okamžité finanční potřeby své země na první rekonstrukční opatření na 530 miliónů dolarů, vyjádřil po skončení konference velkou vděčnost dárcovským státům. "Hodně práce bylo uděláno během minulého týdne pro zachování důstojnosti Libanonců a pro zastavení agrese, jíž museli čelit," řekl Siniura.

Účastníci konference v závěrečném prohlášení vyzvali Izrael k ukončení jeho letecké a námořní blokády Libanonu, kterou označili za "hlavní překážku" procesu obnovy Libanonu.