I když nemá Český dům diplomatický status, Pražský hrad jeho otevření považuje za jeden z kroků směřujících k přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Český dům, společná kancelář státních agentur CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Českých center, se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. Provozovat ho budou Česká centra.

Český dům bude sloužit pro setkávání s investory nebo pro podnikatelské semináře. Česká centra budou mít v domě jednu pracovní sílu na plný a jednu na poloviční úvazek. CzechTrade a CzechInvest budou mít dohromady jednoho zaměstnance na půl úvazku a CzechTourism pracovníka najatého agenturou, který bude na místě působit dva až tři dny týdně.

Otevření výstavy doprovodily výstavy. Dvě se týkají prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Na informačních panelech a obrazovkách představují Masarykův život i jeho vztah k Židům a Izraeli. Třetí výstava se pak zabývá československými Židy.