Saúdská vláda ustanovila nová pravidla pro členy náboženské policie. Podle nich už hříšníky nemohou zatknout, vyslýchat, žádat jejich průkazy totožnosti a nemohou je ani sledovat, oznámila rozhodnutí kabinetu státní tisková agentura SPA. Zhruba 5000 příslušníků mutawy musí svá zjištění nebo delikty hlásit policii nebo protidrogovému oddělení policie.

Náboženská policie v Saúdské Arábii je součástí pořádkových sil. Dohlíží na dodržování islámských zákonů, například zákazu pití alkoholu, užívání drog, a dohlíží na to, aby mezi muži a ženami nedocházelo na veřejnosti ke kontaktům, ženy chodily řádně zahalené a neobjevovaly se na ulicích bez doprovodu manžela či mužského příbuzného.

V minulých měsících se ovšem snesla na náboženskou policii vlna kritiky za její chování a tvrdé tresty, kterými se prezentovala. Veřejnost pobouřilo v březnu zveřejněné video, na němž členové mutawy zbili ženu, jež podle jejich názoru neměla dobře zahalenou tvář. Král Salmán proto rozhodl o změně pravidel, která musí náboženská policie dodržovat.