„Jedinou správnou cestou boje s mezinárodním terorismem - a v Sýrii a na sousedních územích řádí bandy mezinárodních teroristů - je předběhnout je, bojovat a zabíjet vzbouřence na územích, která obsadili, a ne čekat, až k nám přijdou domů,“ řekl Putin během porady s členy vlády ve své rezidenci za Moskvou.

„Není nutné být expertem na tyto otázky, abychom pochopili, že když uspějí v Sýrii, nevyhnutelně se vrátí domů, do Ruska,“ dodal ruský prezident.

Německé agentuře DPA řeklo minulý týden ruské ministerstvo zahraničních věcí, že v řadách IS bojuje 2400 občanů Ruské federace.

„Pochopitelně se nemíníme pohroužit do tohoto konfliktu bezhlavě. Naše akce se budou odehrávat v přísně zadaném rámci,” zdůraznil ruský prezident, který vyhověl žádosti syrské hlavy státu o pomoc.

„Budeme podporovat syrskou armádu výlučně v jejím zákonném boji, konkrétně s teroristickými uskupeními. Podpora se bude uskutečňovat ze vzduchu, bez účasti v pozemních operacích. Tato podpora bude časově omezena po dobu útočných operací syrské armády,” upřesnil.