Když byl blogger k tomuto trestu odsouzen, vyvolalo to ve světě odpor. Království jím bylo v březnu překvapené a odsoudilo to jako nemístné vměšování do vnitřních záležitostí země.

Badawi byl v roce 2012 zatčen a obviněn kvůli „urážkám islámu v elektronických médiích“, neboť čtyři roky provozoval Liberální saúdskou síť, která povzbuzovala diskuse o náboženských a politických tématech.

Prvních padesát ran dostal už v lednu. Další byly odloženy kvůli špatnému stavu Badawiho. Bičován přitom měl být každý pátek.