Irácký ministr turistiky a archeologických památek Adíl Širšáb se obává, že radikálové z místa odvezou část památek a naleziště pak zničí.

Už v pátek islamisté zničili starověký palác v Nimrúdu [celá zpráva] a v sobotu zplanýrovali 2000 let starou Hatru. [celá zpráva]

Podobně jako Nimrúd je i dnešní Chorsábád jedním z někdejších hlavních měst asyrské říše. Ve své době byl nazýván Dúr Šarrukín (Pevnost Sargonova) a nechal jej vybudovat král Sargon II. poté, co se v roce 721 před naším letopočtem dostal k moci. Stavba byla zahájena v roce 712 př. n. l. Město bylo opuštěno krátce po jeho smrti v roce 705. Sargonův syn Sancheríb, známý ze Starého zákona pro své tažení na Jeruzalém, přesunul dvůr do Ninive.

Dúr Šarrukín chránila 24 metrů silná zeď se sedmi branami a 157 věžemi. Ohrazená plocha má skoro tři čtvereční kilometry.

Islámský stát zničil koncem února cenné sochy v Mosulu a vypálil tamní knihovnu s přinejmenším osmi tisícovkami vzácných svazků. [celá zpráva]