Poutníci se v úterý vrátili do údolí Miná, z něhož v pondělí ráno vyšli k modlitbám na pahorek Arafát, aby provedli poslední z povinných rituálů pouti. Shromažďovali se u tří pilířů, jež představují Satana, a házeli na ně kamínky. Kamenováním se mohou poutníci zabývat ještě další dva dny, jež mohou, ale také nemusejí strávit v blízkosti posvátných míst.

Kamenování Satana v Mekce

Kamenování Satana v Mekce

FOTO: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

Rituál kamenování se vztahuje ke starozákonnímu příběhu trojího Satanova pokoušení proroka Abraháma. Satan ho chtěl odvrátit od božího přání poskytnout na znamení opravdové víry jako obětinu vlastního syna. V poslední chvíli pak bůh Abrahámovi poskytl jako obětinu beránka.

Poutníci v Mekce

Poutníci v Mekce

FOTO: Ibraheem Abu Mustafa, Reuters

Na tentýž příběh odkazuje i svátek oběti Íd al-adhá. Muslimové při něm porážejí obětní zvířata a část masa rozdávají chudým. V Saúdské Arábii se letos k porážce nabízí 3,2 miliónu zvířat.