„Mezinárodní společenství musí nějakým způsobem reagovat,“ řekl Kohout. „Já se obávám, že něco bude potřeba udělat, aby se zabránilo tomu, aby se znovu použily chemické zbraně proti civilistům.“

Bývalý ministr zahraničí Karel Schwarzenberg jeho vystoupení ocenil, protože je to značný posun proti vyjádření premiéra Jiřího Rusnoka, že je potřeba zachovávat dobré vztahy se Sýrií.

Kohout zmínil, že EU dala jasné stanovisko tím, když řekla, že musí přijít jasná a čitelná odpověď na porušení mezinárodního práva: „Poprvé po dlouhé době byly použity chemické zbraně proti civilistům.“

Sýrie sice nepodepsala smlouvu o šíření chemických zbraní (je jednou ze sedmi zemí, které ji nepodepsaly a neratifikovaly), ta ovšem zakazuje jen výrobu, skladování a transfer těchto látek. Jejich použití zakazují už meziválečné ženevské konvence.

Podle něj ovšem trestat může jen mezinárodní soudní tribunál, a to jednotlivce.