V provincii Hasaka byla zasažena vesnice Haddad. Mezi oběťmi tam jsou tři ženy a dvě děti

U Damašku bylo bombardováno předměstí Kabún, v němž se bojuje mezi armádou a rebely, Zasaženo bylo místo nedaleko oblasti, kde se shromaždují rebelové. Z domů stoupaly sloupy černého dýmu.