Experti citovaní ISIS své závěry opírají o údaje Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE).

Během dvou až čtyř měsíců by mohli shromáždit 25 kilogramů vysoce obohaceného uranu, které jsou nezbytné k výrobě jaderné bomby. Experti upozornili, že výrobu samotné zbraně by nemuselo být možné odhalit, dokud by Teherán sám její získání neoznámil nebo neprovedl její zkoušku.

Írán už oznámil, že pokud nedojde k dohodě se západem, začne obohacovat uran na 60 procent. Zatím obohacuje uran na 20 procent, nyní ale uvažuje, že by jej obohacoval na 40 až 50 procent a pak možná až na 60. [celá zpráva]

Írán v současnosti obohacuje uran na 3,5 procenta pro jaderné elektrárny a na 20 procent pro reaktor sloužící k výzkumům v medicíně.

Pro použití v jaderné bombě je koncentraci izotopu uranu 235 třeba zvýšit na hodnotu minimálně 90 procent, běžně se však používá přes 95 procent. I obohacení na tuto hodnotu se provádí v kaskádách vysokootáčkových centrifug, jichž musejí být tisíce.

Americký ministr obrany Leon Panetta v září prohlásil, že pokud by se Teherán rozhodl vyvinout jadernou zbraň, pak by USA měly nejméně rok na to ho zastavit. Podle Izraele, íránského úhlavního nepřítele, jsou Íránci schopni mít do jara dost obohaceného uranu k výrobě první nálože.

Výroba bomby ovšem nezahrnuje jen zajištění dostatečného množství vysoce obohaceného uranu, ale i vyřešení dalších technologických otázek, které souvisejí především z iniciací nálože. Při útoku je potřeba jednotlivé složky jaderné nálože pod tlakem spojit, aby bylo získáno kritické množství štěpného materiálu a spustila se jaderná reakce. Většinou se to dělá výbuchem. Dále je nutné mít fungující nosič.