Podle posledních údajů Mezinárodního měnového fondu má libyjská centrální banka, která je pod přímou Kaddáfího kontrolou, téměř 144 tun zlata. Libye je tak mezi 25 zeměmi světa s největší zásobou drahého kovu.

Cena zlata, kterým ústřední banka Libye disponuje, se odhaduje na 6,5 miliardy dolarů. Zatímco jiné státy uchovávají své zásoby zlata v londýnských, newyorských nebo švýcarských sejfech, Libye ho má podle expertů většinu uloženu na svém území.

Do vypuknutí nepokojů bylo zlato v Tripolisu. Nyní mohlo být podle Financial Times přesunuto do Sebhy na jihu země.

Žold na sedm let?

Toto město není jen centrem kmene, k němuž Kaddáfí patří. Leží také poblíž hranic s Čadem a Nigerem, což usnadňuje jeho využití. Nikdo totiž neočekává, že Kaddáfí bude svým lidem rozdávat zlaté cihly. Spíše se soudí, že zlato ze Sabhy bude postupně převáženo do některé z obou sousedních zemí a tam se buď vymění za měnu, kterou jsou žoldnéři ochotni brát, nebo se využije k nákupu zbraní, uniforem a potravin pro najaté žoldáky.

Video

Povstalecké město Misurata pod palbou tanků (Reuters)

Mzdy afrických žoldnéřů byly po vypuknutí povstání zvýšeny, a to podle různých zpráv z 500 na 1000 až 1500 dolarů měsíčně. Není jisté, kolik těchto mužů Kaddáfí najímá – podle některých zpráv jde jen o dva tisíce mužů, podle jiných ale až o padesátitisícovou armádu.

I kdyby se bral v potaz nejvyšší uvedený počet, ze 144 tun libyjského zlata by jim Kaddáfí teoreticky mohl vyplácet žold 1500 dolarů měsíčně déle než sedm let.