Rasfandžání byl považován za muže stojícího blízko opozici. Proto byl opakovaně kritizován konzervativci.

Shromáždění znalců tvoří 86 duchovních. Jeho hlavním úkolem je volit a odvolávat Duchovního vůdce a dohlížet na výkon jeho funkce.

Členové jsou voleni přímo ve všeobecných volbách na funkční období osmi let.

Rafsandžání byl do čela shromáždění zvolen v roce 2007 a měl tam zůstat do roku 2015.