Izrael dovozní omezení zmírnil už dříve - po tragickém zásahu proti turecké humanitární flotile. Izraelci při něm v květnu zabili devět aktivistů.

Blokáda pak zůstala v platnosti pro dovoz zbraní a materiálu využitelného k výrobě raket a další munice. Ostatní zboží dostalo zelenou, stavebniny pak jen pro mezinárodní projekty, nikoli pro stavby, na něž dozírá výhradně Hamás.

Toto radikální hnutí, nepřátelské vůči Izraeli, Gaze vládne od roku 2007. Smyslem blokády je zamezit dozbrojování Hamásu.

Předchozí uvolnění blokády se netýkalo exportu. Ministři odpovědní za bezpečnost ve středu rozhodli, že z Gazy bude moci být exportován textil nábytek a zemědělské produkty. Zboží bude určeno západnímu břehu Jordánu a do cizích zemí vyjma Izraele.

Mluvčí Hamásu to označil za propagandistický tah, který má vzbudit dojem, že Izrael blokádu ukončil.