Palestinská strana rozhovory přerušila krátce po jejich obnovení po téměř dvou letech v září, když vypršelo desetiměsíční moratorium na výstavbu na západním břehu JordánuIzrael ho neprodloužil.

Washington se snažil přimět Jeruzalém k novému moratoriu, mimo jiné nabídkou bojových letadel a bezpečnostních záruk, ale neuspěl. „Po značné snaze jsme shledali, že to nevytváří dostatečně pevný základ pro náš společný cíl – rámcovou dohodu,“ řekl mluvčí amerického ministerstva zahraničí P. J. Crowley.

Podle izraelského ministra obrany Ehuda Baraka byla jednání s USA přerušena kvůli úniku depeší amerických diplomatů na veřejnost a krizi v Koreji. Crowley to však popřel. „Strategie se nemění, ale mohla by se změnit taktika. Budeme vést další jednání a pokračovat ve snaze vybudování důvěry, která, doufáme, nakonec přivede obě strany k přímým rozhovorům,“ řekl.

Izrael okupuje západní břeh včetně východního Jeruzaléma, z něhož chtějí mít Palestinci hlavní město svého budoucího státu, od války v roce 1967. Ve více než sto osadách zde žije téměř půl miliónu Židů.