Za čtyři dekády izraelské kontroly nad východním Jeruzalémem do roku 2007 zbavila vláda rezidenčních práv 8558 Arabů. V loňském roce tak přišlo o tato práva 35 procent z celkového počtu do ledna 2009.

Podle vyjádření ministerstva bylo nutné přezkoumání legálního statutu tisíců obyvatel východního Jeruzaléma, které vláda iniciovala v březnu a dubnu 2008. Kontrola prý odhalila tisíce lidí, kteří byli evidováni jako rezidenti, nicméně v Izraeli už dlouho nežili. Nepřestěhovali se pouze na Západní břeh Jordánu, ale často i do zahraničí, uvedlo ministerstvo.

Mezi těmi, kdo o rezidenční práva přišli, bylo podle Haaretzu 99 osob mladších 18 let.

Deník citoval Jótama Ben Hillela ze střediska na ochranu práv osob Hamoked. Podle něj má čtvrt miliónů Arabů ve východní Jeruzalémě stejný právní status jako lidé, kteří do Izraele legálně imigrovali, ale ze zákona nemají právo na občanství. „Zachází se s nimi, jakoby byli imigranti v Izraeli, přestože je to Izrael, kdo sem v roce 1967 přišel,“ řekl.

Rezident v Izraeli narozdíl od občana může podle Haaretzu být svého statutu zbaven relativně snadno. Stačí, když zemi na sedm let opustí, anebo získá občanství či rezidenturu jinde. Podle Ben Hillela je ale v případě Palestinců někdy problémem, že žádný legální status jinde nemají a třeba jen pozdější návštěva rodiny v Jeruzalémě se může stát neuskutečnitelnou. „Mohou to být studenti, kteří odjeli na pár let za studiem, a už se nemohou vrátit,“ uvedl s tím, že někteří, kdo rezidenční práva ztratili, o tom ani nemusí vědět.

Bývalý ministr vnitra Meir Šitrit ale uvedl, že zákrok byl nezbytný. „To, co jsme odhalili, byl jen vrcholek ledovce. Stát Izrael platí miliardy šekelů ročně na lidi, kteří zde ani nežijí,“ řekl s tím, že vláda každého jednotlivce na odebrání rezidenčních práv upozornila. „Dali jsme jim čas na odvolání. Kdo se odvolal, nic se mu nestalo,“ poznamenal.

Data ministerstva dokládají, že 89 Palestinců, kteří se odvolali, získali rezidenční práva zpět. Šitrit doplnil, že kontrola odhalila vážné přestupky, jako například 32 lidí evidovaných na adrese, která neexistovala.

Z východního Jeruzaléma chtějí mít Palestinci hlavní město svého budoucího státu. EU to zatím podporuje. Izrael je proti.