Většina obětí se utopila nebo zahynula pod zřícenými mosty a při následných srážkách aut. Místní tisk již dříve opakovaně informoval o špatném stavu městské kanalizační sítě.

Účastníci letošní muslimské poutě do Mekky v sobotu v údolí Míná pokračovali v obřadech spojených se svátkem oběti, kterým pouť vrcholí. Muslimové při něm porážejí obětní zvířata a většinu jejich masa rozdávají chudým. Porážky obětních zvířat připomínají Ibráhímovu (Abrahámovu) věrnost Bohu; byl připraven přinést mu jako oběť syna Ismáíla (v biblické tradici měl být obětován jeho bratr Izák). Na poslední chvíli mu však archanděl Gabriel oznámil, že má místo syna obětovat ovci.

Letošní pouť končí bez vážnějších incidentů a nehod a zároveň s minimem nových případů prasečí chřipky mezi 2,5 milióny poutníků, napsala agentura AFP.

V minulých letech došlo při pouti k mnoha smrtelným úrazům. Při davové panice na mostě v roce 2006 zde například zahynulo 346 osob. Saúdskoarabská vláda letos pro pouť do Mekky z preventivních důvodů mobilizovala velké logistické prostředky a rozmístila v oblasti na 100.000 vojáků a policistů.

Letošní muslimské poutě zvané hadždž se zúčastnilo podle oficiálních údajů 2,3 miliónu lidí, z toho 1,6 miliónu ze zahraničí.

Hadždž  (حج)

Tradiční muslimská pouť do Mekky je pátým pilířem islámu. Každý tělesně způsobilý muslim, který si to může dovolit, má za povinnost vykonat hadždž alespoň jednou za život jako projev sounáležitosti všech muslimů a podřízenosti Bohu.

Desetitisíce poutníků ve Velké mešitě obcházejí vždy sedmkrát dokola kvádrovitou stavbu Ka’aba a políbí posvátný Černý kámen, patrně meteorit, který se zde nachází. Poté se vydají ke kopcům As-Safa a Al-Marwa, pijí ze studny Zamzam, absolvují noční bdění u hory Arafát, načež sbírají oblázky a kameny na planině Muzdalifa, které následně použijí při symbolickém kamenování Satana v údolí Míná. Poté si poutníci oholí hlavy, provedou zvířecí oběť a poté se zapojí do třídenní slavnosti ‘Íd al-aDhá.

Muslimovi, který vykoná pouť do Mekky, náleží titul hadži.