Lieberman oznámil, že příslušný zákon navrhne parlamentu, bude-li to třeba. Jeho přijetí by zabránilo v diplomatické kariéře většině arabských obyvatel, na něž se stejně jako na ortodoxní židy povinná vojenská služba nevztahuje.

Podle deníku Haarec v současnosti na diplomatických postech při ministerstvu zahraničí pracuje nejméně pět izraelských Arabů, muslimů i křesťanů.

Na 1,45 miliónu izraelských Arabů tvoří zhruba pětinu obyvatelstva židovského státu.

Nacionalista Lieberman už v minulosti navrhoval, aby izraelští Arabové museli povinně vzdát oddanost Izraeli jako židovskému státu, či aby upustili od připomínání nakby - "katastrofy“, jak označují vznik Izraele v roce 1948.