V tzv. Revoluční radě Fatahu chce doktor Uri Davis v případě svého zvolení usilovat podle svých slov o zesílení stranických kontaktů se světem, které označil za velmi chabé.

Davis se narodil v Jeruzalémě židovským rodičům a sám sebe označuje za palestinského Žida. Napsal několik knih a úvah, ve kterých označuje Izrael za stát apartheidu, kde jsou Palestinci vystaveni stejným podmínkám jako kdysi černoši v Jihoafrické republice. „Fatah bojoval za osvobození vlasti a obyvatel z okupace,“ vysvětluje Davis, proč vstoupil v 80. letech do právě do tohoto hnutí.

Davis až dosud působil v Palestinské národní radě, do níž ho v roce 1984 jmenoval tehdejší palestinský Jásir Arafat. Pokud bude do Revoluční rady skutečně zvolen, stane se jejím prvním židovským členem.