Semiramidiny zahrady, které patří na seznam starověkých sedmi divů světa, se staly vojenským táborem už bezprostředně po zahájení okupace Iráku v roce 2003. Jednotky a kontraktoři, kteří prostor upravovali pro vojenské pořeby, napáchali podle expertů UNESCO zbytečné škody.

"Poškozeny byly i hlavní objekty včetně Ištařiny brány a procesní cesty," uvádí se ve zprávě. Ištařina brána (nazvaná po bohyni plodnosti) byla slavnostním vstupem do Babylonu a lemovaly ji glazurované hradby s výjevy divokých zvířat, symbolizující babylónská božstva.

Jen na bráně bylo poškozeno nejméně devět zvířecích reliéfů.

Americké velení v reakci uvedlo, že zprávu OSN zatím nemá k dispozici, ale zdůraznilo, že tábor byl u památky zřízen hlavně kvůli její ochraně. "Koaliční síly obsadily okolí babylónských trosek v dubnu 2003, aby je ochránily před rozkrádáním poté, co byla vyrabována muzea v Babylónu a Kufě," prohlásila armádní mluvčí, podplukovnice Tamara Parker s tím, že americké ozbrojené síly chovají úctu k iráckým památkám. Tábor Alfa byl v Babylonu do roku 2004.

Ovšem zpráva OSN vypočítává vytvoření zákopů pro palebná stanoviště a také zajištění perimetru s pomocí ostnantého drátu, který často povrch zdí také narušil.

Babylon byl jednou z nejslavnějších metropolí starověku. S jeho rozkvětem jsou spojena jména mocných panovníků jako byl Nabuchadnezar a Chamurabi. Také Alexandr Veliký z něj chtěl krátce před svou smrtí udělat hlavní město své říše.
O tom, jak vypadala Ištařina brána a procesní promenáda v dobách slávy, si lze udělat představu v berlínském muzeu Pergamon, kam bylo přeneseno zrestaurované originální obvodové zdivo.