Mešita Al-Aksá je po saúdskoarabské Mekce a Medíně třetím nejposvátnějším místem islámu. Muslimové věří, že právě z tohoto místa se vznesl na nebesa prorok Mohamed při mystické noční cestě zaznamenané v koránu.

Benedikt XVI. před mešitou Al-Aksá

Benedikt XVI. před mešitou Al-Aksá. FOTO: Ziv Koren/GPO/Handout, Reuters

Na znamení respektu si papež před vstupem do mešity zul své červené boty, jak to předepisují zvyklosti v muslimských svatostáncích.

V našem světě plném rozporů "toto svaté místo podněcuje k tomu, abychom s dobrou vůlí pracovali na překonání nedorozumění a konfliktů minulosti a šli cestou čestného dialogu," řekl nejvyšší představitel římskokatolické církve. Za společný cíl pak označil spravedlnost a mír.

Video

Benedikt XVI. v Jeruzalémě

Poté papež rozjímal u Zdi nářků, která je zbytkem někdejšího Herodova chrámu zbořeného v roce 70 našeho letopočtu. Zeď na jihozápadní straně Chrámové hory je nejuctívanějším posvátným místem judaismu, kam chodí židovští věřící oplakávat zničení prvního chrámu judaistické víry a současně vyjádřit naději, že s příchodem Mesiáše bude tento chrám opětně vztyčen.

Papež u Zdi nářků

:. Papež u Zdi nářků. FOTO: Ronen Zvulun, Reuters

Papež několik minut setrval na tomto místě se sepjatýma rukama, pak vložil do štěrbiny mezi starobylými kameny zdi papírek s poselstvím. Kromě úryvku z Knihy žalmů (3;25) "Dobrý jest Hospodin těm, jenž očekávají na něj, duši té, kteráž ho hledá" v něm papež podle informací z Vatikánu prosí "Boha Abrahamova, Izákova a Jakobova, aby vyslyšel nářek trpících, vystrašených a oloupených; seslal boží mír na Svatou zemi, na Blízký východ a celou lidskou rodinu".

:. FOTO: Pierpaolo Cito/Pool, Reuters

Poté se papež setkal v jeruzalémské Velké synagoze s oběma izraelskými vrchními rabíny, aškenázským Jonou Mecgerem a sefardským Šlomem Amarem. V rozhovoru je ujistil "nezvratnou oddaností" katolické církve usmíření křesťanů s židy.