Nejvyšší představitel římskokatolické církve, který nyní cestuje po Blízkém východě, se během návštěvy největší jordánské mešity setkal s vysokými představiteli muslimů. Připustil, že mezi různými náboženskými tradicemi existuje napětí a spory, ale zdůraznil, že skutečným důvodem napětí a rozštěpení a někdy i násilí ve společnosti bývá ideologická, často politicky zdůvodněná manipulace s vírou.

Papeže Benedikta XVI. v mešitě Husajna Bin Talála v Ammánu provázel jordánský princ.

Papeže Benedikta XVI. v mešitě Husajna Bin Talála v Ammánu provázel jordánský princ.

FOTO: Reuters

Důrazně se postavil proti názorům, že náboženství je příčinou rozdělení ve světě a že čím méně pozornosti se mu věnuje, tím lépe. "Křesťané a muslimové mají společně hledat vše spravedlivé a pravdivé," řekl papež. Vyzval také mezinárodní společenství, aby učinilo vše k zajištění "základních práv a mírového soužití prastaré křesťanské komunity v Iráku s ostatními obyvateli této vznešené země".

Podle některých zdrojů uprchlo z Iráku od spojenecké invaze v roce 2003 už 250 000 tamějších křesťanů z celkových 800 000 a velká část z nich nalezla útočiště právě v Jordánsku.

Papež: Zábavní průmysl vykořisťuje nevinnost

Během večerních děkovných nešpor ve svatojiřské katedrále melchitské katolické církve v Ammánu papež odsoudil špatný vliv zábavního průmyslu zejména na děti a "zranitelné" osoby. "(Zábavní průmysl) vykořisťuje nemilosrdně nevinnost a citlivost mladých a zranitelných lidí," prohlásil papež. Zdůraznil, že některé obavy už dávno překročily kulturní i náboženské hranice, zejména pokud jde o "naděje, které rodiče spojují se svými dětmi".

Papež v rámci pouti po biblických místech na Blízkém východě navštívil horu Nebo, kde prorok Mojžíš spatřil zaslíbenou zemi a zemřel. Zdůraznil tam, že jeho cesta je připomínkou nerozlučného vztahu mezi katolickou církví a židovským národem, a vyzval k usmíření křesťany a židy.

Benedikt XVI. si však počátkem roku rozhněval Židy zrušením exkomunikace ultrakonzervativního britského biskupa Richarda Williamsona, který popíral holokaust v jeho plném rozsahu. Několikrát pak papež tedy antisemitismus důrazně odsoudil.