Matka dívky chtěla sňatek anulovat, ale manžel s tím nesouhlasil a soudce ho nepřesvědčil. Dívka však nadále žije s rodiči a dokud nezestárne, tak se na tom nic nezmění. Teprve až dospěje, bude moci žádat o rozvod.

Ministr spravedlnosti Muhammad Iss uvedl, že jeho úřad chce stanovit pravidla pro takovéto sňatky, aby se podobné případy neopakovaly, ale nemíní je zakázat.

V zemi se v duchu vahábitské větve sunnitského islámu neumožňuje svobodná volba partnera, protože právo rozhodnout o tom, komu bude dcera dána, má otec.

Dětské sňatky tvrdě kritizují organizace na ochranu lidských práv, neboť tvrdí, že jde jen o prodej dětí.