V prohlášení, s nímž v úterý v Praze seznámil veřejnost člen mise a redaktor Práva Petr Uhl, se dále uvádí, že některá z těchto porušení jsou zločiny podle mezinárodního práva.

"Zejména izraelská armáda se dopustila nevybíravých či nepřiměřených útoků a nesplnila svou právní povinnost chránit civilisty a civilní infrastrukturu,“ tvrdí Mezinárodní federace lidských práv (FIDH), Evropsko-středomořská síť lidských práv (EMHRN) a Mezinárodní komise právníků (ICJ).

Organizace uznaly, že porušení práva se dopouštěla i palestinská strana. "Žádné porušení mezinárodního humanitárního práva ze strany palestinských bojovníků nemůže nikdy ospravedlnit podobná nebo ještě závažnější porušení ze strany Izraele,“ stojí v prohlášení v narážce na raketové útoky Palestinců na jižní oblasti Izraele.

 

Členové mise zároveň odsoudili "neschopnost“ USA a EU, partnerů izraelské vlády, přijmout důrazná opatření směřující k prevenci či zastavení války. Požadovali rovněž okamžité nezávislé vyšetřování událostí během nedávného izraelsko-palestinského konfliktu.