Letos se hadždže účastní 1,7 miliónu muslimů ze 178 zemí a další téměř milión věřících ze Saúdské Arábie. Oznámil to v neděli guvernér Mekky princ Chálid Fajsal bin Abdal Azíz. Pouť od jejího sobotního začátku nenarušil žádný incident.

 foto: Reuters/Ahmed Jadallah

Lidské moře pomalu postupovalo pěšky i autobusy z údolí Miná na horu Arafát. Tam se nejprve zúčastní společné modlitby v mešitě postavené na místě, kde před více než 14 staletími pronesl své poslední kázání prorok Mohamed. Poté setrvají v modlitbách až do západu slunce, kdy se vydají do svatyně Muzdalifa. V údolí, kde stojí, vzdáleném několik kilometrů, stráví noc.

 foto: Reuters/Ahmed Jadallah

Mnohé věřící přemohly na planině Arafát silné emoce. "Je to den velké radosti", řekl agentuře AFP jistý muž a pak propukl v pláč. Byly to slzy štěstí nad tím, že se účastní pouti, která je jedním z pěti pilířů islámu a již má vykonat alespoň jednou za život každý muslim, jemuž to dovoluje zdravotní stav a finance. Přání vítězství islámu a utužení muslimského světa vyjádřil silně dojatý Egypťan.

 foto: Reuters/Susan Baaghil

U svatyně Muzdalifa budou poutníci sbírat kameny, jimiž budou následujícího dne v údolí Miná symbolicky kamenovat satana. "Bude to náhlé, v jednom okamžiku všichni ještě sedí nebo stojí, pak začne slunce zapadat a všichni se najednou rozběhnou stejným směrem," popsal jeden z vůdců procesí.

Hadždž (حج)
Tradiční muslimská pouť do Mekky je pátým pilířem islámu. Každý tělesně způsobilý muslim, který si to může dovolit, má za povinnost vykonat hadždž alespoň jednou za život jako projev sounáležitosti všech muslimů a podřízenosti Bohu.
Desetitisíce poutníků ve Velké mešitě obcházejí vždy sedmkrát dokola kvádrovitou stavbu Ka’aba a políbí posvátný Černý kámen, patrně meteorit, který se zde nachází. Poté se vydají ke kopcům As-Safa a Al-Marwa, pijí ze studny Zamzam, absolvují noční bdění u hory Arafát, načež sbírají oblázky a kameny na planině Muzdalifa, které následně použijí při symbolickém kamenování Satana v údolí Míná. Poté si poutníci oholí hlavy, provedou zvířecí oběť a poté se zapojí do třídenní slavnosti ‘Íd al-aDhá.
Muslimovi, který vykoná pouť do Mekky, náleží titul hadži.