K hrůznému zločinu došlo v roce 2004, kdy 27letý muž, kterého média uvedla pod jménem Madžíd, neunesl pocit zhrzeného milence vůči jisté Ameneh Bahramíové.

“Aby od milované ženy odradil jiné nápadníky, tak ji napadl,” popsaly deníky Madžídův motiv.

Soud o trestu rozhodl na žádost zmrzačené Ameneh. Ta vyzvala porotu, aby byl Madžíd oslepen kyselinou a zabránilo se mu tak jednou provždy opakovat svůj čin na dalších ženách.