WHO vycházela ze širokého průzkumu v iráckých rodinách, jehož cílem bylo informovat bagdádskou vládu o jejich zdravotním stavu, aby bylo z čeho vycházet při tvorbě zdravotní politiky země.

"Odhady počtu mrtvých v oblastech konfliktů jsou extrémně obtížné a výsledky výzkumů v rodinách musejí být interpretovány s opatrností,“ sdělil statistik WHO Mohamed Ali. "Při absenci úplných statistik mrtvých a zpráv z nemocnic jsou ale průzkumy v domácnostech tím nejlepším, co se dá dělat,“ doplnil.

WHO provedla výzkum v 9345 domácnostech v 1000 místech Iráku. Vyplynulo z něj, že od zahájení války do konce roku 2006 zahynulo mezi 104 a 223 tisíci civilistů. WHO vybrala průměr.

Násilí je hlavní příčinou smrti iráckých mužů

Ze zprávy plyne, že násilí bylo hlavní příčinou úmrtí mužů. "Studie zjistila, že násilí se po březnu 2003 stalo hlavní příčinou úmrtí dospělých Iráčanů a hlavní příčinou smrti mužů mezi 15 a 59 lety,“ uvedla WHO ve svém vyjádření vydaném v New Yorku. Plyne z ní, že každý den od začátku války bylo zabito v roce 2003 průměrně 128 lidí, v roce 2004 pak 115 a v roce 2005 to bylo 126 obětí denně.

Podle výzkumu WHO je počet obětí trojnásobně vyšší, než jaký plyne z výsledků společného projektu Iraq Body Count (Bilance iráckých obětí). V něm se úřady a další organizace snaží zjistit počet obětí na základě zpráv z médií. O 100 až 150 tisícovkách obětí však už loni hovořil irácký ministr zdravotnictví Ali Šamari.

Na druhou stranu je ale počet nižší, než uváděl výzkum z roku 2006 založený na podobně koncipované metodice ovšem v menším počtu 1850 domácností. Zprávu o 660 000 obětech otištěnou v časopise Lancet tvrdě odmítl Pentagon jako nevěrohodnou.