Irák tvrdí, že odstranil problémy, takže není důvod volat na poplach. Podle zprávy zvláštního inspektora pro iráckou rekonstrukci (SIGIR) Američany placené krátkodobé řešení vyřešilo problémy s přehradou. Současně ale inspekce uvedla, že v několika z 21 smluv na opravu byly vícenásobné chyby.

Mezi jiným byly dodány neadekvátní náhradní díly a a řada projektů ani nebyla dopracována, protože nebyly plně zaplaceny.

Nebezpečí protržení, které by vedlo k zaplavení Mosúlu dvacet metrů vysokou vlnou, mělo omezit především snížení hladiny v přehradní nádrži a zpevňování základů hráze, která leží na nasákavém sádrovci. Právě kvůli nevhodnému podloží jsou s přehradou problémy už od roku 1984, kdy byla dokončena.