"Rády bychom připomněly úředníkům, že to je, jak mnozí říkají, téma sociální, nikoliv náboženské nebo politické," uvedla zakládající členka výboru Fauzia Ujuni. "Toto právo bylo příliš dlouho odkládáno," dodala.

O požadavku žen řídit auta se v zemi delší dobu diskutuje, očekává se však, že král petici zamítne. Konzervativní kruhy tvrdí, že pokud by bylo ženám povoleno řídit, mohly by se svobodně mísit s muži.

Zákaz řídit auta byl napaden před dvěma lety ze strany člena Poradního výboru, jenž uvedl, že v islámském právu ani v ústavě není nic, co by zákaz řízení opravňovalo. Zákaz však nebyl zrušen, protože podle ministra vnitra má země jiné priority.

V současné době nesmí v Saúdské Arábii řídit auta žádná žena, ani cizinky. Původně to platilo pouze neoficiálně, ale poté, co se v roce 1990 rozhodlo 47 žen nepsané pravidlo porušit, bylo uzákoněno. Po tvrdé kritice ze strany duchovních byly ženy na den uvězněny, jejich pasy jim byly zabaveny a mnohé ztratily svou práci.