Mluvčí egyptského ministerstva zdravotnictví oznámil, že nyní žádný člen lékařské obce nebude smět tyto operace provádět. Zákaz se týká veřejných i soukromých zdravotnických zařízeních. Lékaři, kteří přesto zákrok provedou,  budou zatčeni a potrestáni.

Úplný zákaz byl vyhlášen poté, když při zákroku uskutečňovaném na soukromé klinice v provincii Mínja na jihu země v Horním Egyptě zemřela dvanáctiletá dívka. Případ zvedl bouři nevole a silnou kritiku ze strany organizací pro lidská práva a výzvy k vládě na okamžitý zákaz krutého zákroku.

Zákaz ženské obřízky podpořily i nejvyšší náboženské autority země. Velký muftí i hlava koptské církve prohlásili, že tato praktika nemá oporu v koránu ani v bibli.

Obřezáno je až 90 procent žen

Ženská obřízka byla v zemi částečně zakázána před deseti lety, mohla se však dál provádět ze zdravotních důvodů. Nedávná studie prokázala, že na 90 procent egyptských žen je obřezáno. Konzervativní rodiny se domnívají, že obřízka je způsob, jak uchránit neposkvrněnost dívky.

V Egyptě a dalších afrických zemích je ženská obřízka běžná v muslimských i v křesťanských rodinách, především na venkově .  V arabském světě se v ní se tento zákrok prování méně často. Jedna z teorií tvrdí, že jde o staroegyptský iniciační rituál, jímž byly dívky uváděny do světa dospělých.

V kampani proti ženské obřízce se silně angažovala i první dáma Egypta Suzanne Mubaraková, podle níž jde o jasný příklad pokračujícího fyzického a psychického násilí na dětech.