Ahmadínežád se tím, že políbil ruku starší ženě oděné do dlouhého černého roucha, šátku a silných rukavic, zachoval "nemravně a znesvětil zbožné mravy", píše íránský konzervativní list.

Prezident byl již v minulosti několikrát kritizován některými ultrakonzervativními představiteli. Jednou navrhnul, že by íránským ženám mělo být povoleno sledování fotbalových zápasů. Od kontroverzního návrhu musel po protestech konzervativců upustit.