Když se kutr pobřežní stráže blížil k ponorce plující v mezinárodních vodách Východního Pacifiku, jeho posádka volala: „Tady je Pobřežní stráž Spojených států. Zastavte loď teď hned.“

Navzdory opakovaným vyřvávaným výzvám ponorka pokračovala v rychlé plavbě. Pobřežní stráž ji doháněla. Pak jeden z jejích z příslušníků skočil na trup ponorky a dostal se k věži. Když do ní začal bušit, jeden pašerák ji otevřel a vzdal se.

USCGC Munro je ozbrojený kutr dlouhý 127 metrů dosahující rychlosti až 45 km/h. Jako kutr se označují menší až střední lodě používané k rybolovu i k hlídkové službě.

Pašeráci se snaží nacházet stále sofistikovanější metody přepravy drog. Stále více využívají speciálně zkonstruovaných poloponorek, které se jsou schopné částečně ponořit. Právě proto je jejich radarový odraz menší stejně jako brázda, kterou za sebou zanechávají.

Pobřežní stráž během května června úspěšně zasáhla proti pašerákům drog celkem čtrnáctkrát. Zabavila přitom 17690 kg kokainu a 423 kg marihuany v celkové tržní hodnotě 569 milionů dolarů.