Na armádu a obranu je určeno 165 miliard dolarů (3,4 biliónu korun), pro domácí záležitosti pak asi 131 miliard dolarů (2,7 biliónu korun). Z civilních rozvojových projektů se počítá s modernizací infrastruktury, na kterou by mohlo jít asi 20 miliard dolarů (414 miliard korun), nebo s financováním likvidace následků živelních pohrom.

Část rozpočtových prostředků bude vynaložena na financování programu dětského zdravotního pojištění, který bude mít zajištěny subvence na deset místo dosavadních šesti let.

Na pomoc oblastem v Texasu, na Floridě a v Portoriku postiženým přírodními pohromami bude uvolněno kolem 90 miliard dolarů.