Trump po žalobách proti prvnímu lednovému dekretu přišel v březnu s upraveným exekutivním příkazem, i ten však po sérii žalob soudy pozastavily. Právní zástupci Bílého domu proti tomu podali odvolání, které ve čtvrtek federální soud v Richmondu ve státě Virginie zamítl poměrem hlasů 10 ku třem.

„Kongres dal prezidentovi široké pravomoci odepřít vstup cizincům, ale tato moc není neomezená. Nelze ji ponechat bez kontroly, když ji prezident, jako v tomto případě, vykonává prostřednictvím výnosu, který může způsobit nevratné škody jedincům napříč celou touto zemí," uvedl ve zdůvodnění rozsudku předseda soudního senátu Roger Gregory.

Virginský federální soud je prvním, který se k odvolání proti pozastavení platnosti dekretu vyjádřil. Očekává se, že pokud Trump neuspěje ani s jinými odvoláními, obrátí se na nejvyšší soud.