Zahraniční pilot, jehož národnost nebyla zveřejněna, se účastnil výcviku na jihozápadě USA. Nacvičoval s instruktorem letícím v druhém stroji F-16 základní bojové obraty. Po startu ale pilot ztratil vědomí při přetížení, které dosáhlo 8,3g. Neřízená stíhačka zamířila ve výšce 5100 metrů k zemi. Po dvaadvaceti sekundách letěla nadzvukovou rychlostí pod úhlem 50 ° k zemi.

Když stroj s pilotem v zácviku dosáhl výšky 3700 metrů - to už letěl rychlostí 1087 km/h - vyzval ho instruktor: „Dvojko, srovnej.“ Pilot druhé stíhačky však nereagoval, o dvě sekundy později už letěla jeho F-16 se zapnutým přídavným spalováním střemhlav pod úhlem 55° rychlostí 1135 km/h a klesla do výšky 3300 m. Instruktor opět vyzval žáka, aby stroj srovnal a začal stoupat, ale student nezareagoval ani na třetí výzvu.

Pak - ve výšce 2600 metrů v rychlosti 1200 km/hodinu - zasáhl systém Auto GCAS. Při vyrovnávání letu se žák probral, chopil se kniplu a přitáhl, takže přetížení stouplo z 5 na 9,1 g a stroj se stabilizoval ve výšce 1300 metrů. Zemi se přiblížil na pouhých 900 metrů.

Systém Auto GCSA, zabraňující střetu se zemí, vyvíjela třicet let společnost Lockheed vyrábějící stroje F-16 ve spolupráci s agenturou NASA a Výzkumnou laboratoří vzdušných sil. Do letadel F-16 výrobních bloků 40 a 50 se systém implementuje od září 2014 v rámci upgrade softwaru.

Systém automaticky extrapoluje trajektorii letu. Pokud by při ní mělo dojít ke střetu se zemí, autopilot provede korekci letu, při které přetížení nepřekročí 5 g.

Systém byl do armádních letounů zaveden v rámci snahy snížit počet kolizí se zemí o 90 procent, se kterou přišlo letectvo v roce 2010.