Společný dopis podepsaný ministerstvy školství a spravedlnosti má zajistit, aby se „studenti s transgenderovou identitou těšili podpůrnému a nediskriminačnímu prostředí ve školách,“ vysvětlil podle CNN Bílý dům.

Směrnice nemá sílu zákona, školy ale jasně varuje, že pokud se jí nebudou řídit, přijdou o příspěvky z federálního rozpočtu.

Směrnici obdrží na celkem 16 500 školách a 7000 univerzitách. Vztahuje se i na další instituce, jako jsou veřejné knihovny a muzea.

O volbě toalety transgenderových studentů se začalo ve Spojených státech hovořit poté, co Severní Karolína zavedla zákon nařizující občanům, aby používali šatny a toalety určené pro pohlaví, které jim bylo přisouzeno při narození. Stát se kvůli tomu dostal do sporu s federálními úřady a věc půjde před soud.

Článek devět platí i pro transgender

„Směrnice jasně vymezuje, že obě ministerstva považují transgenderovou orientaci studentů za jejich pohlaví dle článku devět,“ vysvětlil dále Bílý dům.

Článek devět amerického zákona o vzdělávacích institucích zapovídá na veřejných školách diskriminaci ve veřejných školách na základě pohlaví.

„V našich školách není místo pro diskriminaci jakéhokoliv druhu, včetně té zaměřené proti transsexuálním studentům,“ potvrdila americká ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová.

„Směrnice dává vedení škol, učitelům a rodičům do ruky nástroj, který potřebují, aby ochránili transgenderové studenty před obtěžováním ze strany vrstevníků, a k tomu, aby rozpoznali a bojovali proti nespravedlnosti ve školách,“ dodala Lynchová.