Podle vedení státu na severozápadě USA mají pracovníci v jaderném zařízení zdravotní problémy, které jim způsobují škodliviny a chemické výpary při čištění zařízení. To spravuje federální vláda.

„Zdravotní rizika jsou skutečná a stát dnes činí kroky k zajištění toho, aby federální vláda tyto pracovníky chránila nyní i v budoucnu," řekl ministr spravedlnosti státu Washington Bob Ferguson.

Jaderné zařízení Hanford ve státě Washington je dnes národní památkou. Tamní reaktor B je prvním nukleárním reaktorem na světě. Vyprodukoval plutonium pro první jaderný výbuch, který se uskutečnil ve státě Nové Mexiko 16. července 1945, a pro bombu svrženou na japonské Nagasaki 9. srpna 1945.

Později byl komplex rozšířen o další reaktory a zařízení na zpracování plutonia. Dnes už je většina z nich vyřazena z provozu a část areálu slouží k podzemnímu skladování jaderného paliva ve 177 nádržích. Některé z nich přitom mají již problémy s těsněním, takže u nich hrozí úniky radiace.