Oba představitelé opozice se ucházeli o jedno z 12 589 míst v místních zastupitelstvech, jejichž členové vybírají polovinu členů do vedení regionů. Zastupitelstva jednotlivých provincií pak nominují polovinu kandidátů do centrálního parlamentu, který sestavuje státní radu, jež volí prezidenta. Druhou polovinu členů místních a provinčních orgánů vybírá vládní volební komise ovládaná komunistickou stranou.

Už fakt, že se zástupci opozice vůbec dostali mezi kandidáty, byl na Kubě něčím nevídaným. Kubánské zákony sice teoreticky garantují práva nezávislých kandidátů, praxe ale dosud byla jiná. [celá zpráva]