Kancelář, která má na starosti zavádění nového stroje, falšovala údaje o poruchách, aby Lightning II vypadal spolehlivější, než ve skutečnosti je. Manipulovala také s čísly, aby se zdálo, že stroj je levnější, a snižovala i náklady na letovou hodinu a na údržbu a tajilo se, že mnohé díly se rychle opotřebovávají a musejí se často měnit, což je i případ vektorovatelné trysky motoru.

Stav je nyní takový, že stroje zařazené k testovacím jednotkám jednotlivých složek ozbrojených sil mohou vzlétat nanejvýš dvakrát týdně.

Tajení problémů a rušení testů

Potíže, jež mohly být způsobeny nevhodným konstrukčním řešením, byly označovány jako zaviněné chybou pozemního personálu. To ovšem může vytvářet problém v budoucnosti, kdy se tyto chyby budou jen obtížně odstraňovat, nebo bude nutné omezit namáhání stroje ve službě, takže stíhačky například nebudou moci provádět obraty s vysokým přetížením. Tutlaly se také problémy s rychle se opotřebovávajícími pneumatikami.

Lockheed F-35 Lightning II
Americký víceúčelový bojový letoun páté generace. Využívat ho mají tři složky amerických sil, kromě letectva i námořnictvo a americká námořní pěchota, což mělo snížit náklady. Požadavky všech tří složek ale byly značně odlišné, což stroje prodražilo.
Americké letectvo USAF si objednalo verzi F-35A, což je stíhací a víceúčelový letoun určený pro vzdušný boj a útoky na pozemní cíle, který by měl v budoucnosti nahradit stroje F-16 a F-15. Stroj využívá vlastností stealth.
Námořní F-35C je určen pro působení z letadlových lodí, proto má zesílenou konstrukci a je větší.
Verze pro námořní pěchotu umožňuje svislý vzlet a přistání. Na výsadkových lodích má nahradit kolmo startující AV-8B Harrier. Stejnou verzi si objednala i Velká Británie.

V rámci úspor a kvůli snahám, aby program nenabral zpoždění, se rušily některé zkoušky, včetně těch, které měly zjistit, jaké obraty v boji už nelze provádět. Už se ukázalo, že stroj je extrémně náchylný na ztrátu vztlaku, a to zejména v námořní verzi C, kde se zvažuje i nutnost montáže upravených spoilerů na náběžné hraně křídla, což ale zhorší vlastnosti stealth, tedy obtížnou odhalitelnost radarem.

První přistání letadla F-35C na palubě letadlové lodi USS Nimitz

První přistání letadla F-35C na palubě letadlové lodi USS Nimitz

FOTO: Mike Blake, Reuters

Dořešen není ani problém s motory, který vedl k v červnu 2014 k uzemnění všech F-35, když se po destrukci lopatek motoru jedna F-35A vzňala. [celá zpráva]

Další lety pak byly umožněny, ale jen s omezenou letovou obálkou, kdy přetížení nesmí překročit 3g, což v boji nestačí na únik před protiletadlovou raketou, a rychlost u testovacích strojů nesmí překročit 1,6násobek rychlosti zvuku, přičemž stroje u jednotek smí létat jen podzvukovou rychlostí.

Hrozí požár při zásahu

Není ani vyřešen závažný problém rizika požáru a exploze paliva při zasažení palivových nádrží v křídlech. Testy ukázaly, že po zásahu hrozí vzplanutí paliva i hydraulické kapaliny, protože systém, který má nádrže po odčerpání části paliva plnit inertním plynem OBIGGS, nefunguje správně a bude vyžadovat úpravy již vyrobených kusů. Dalším problémem je nezvykle vysoké napětí elektrického systému 270 V, které také zvyšuje riziko požáru. Rychle se také opotřebovávají baterie.

Lockheed F-35A Lightning II na základně Nellis

Lockheed F-35A Lightning II na základně Nellis

FOTO: Reuters

Elektrická výbava a palivový systém nejsou dobře ochráněny proti úderu bleskem na zemi i ve vzduchu. Kyslík z nádrží se odstraní až 12 hodin po přistání. Stroje testované na floridské základně Eglin mohou v oblasti obvyklým bouřím přiblížit jen na vzdálenost 25 mil.

Přetrvávají i problémy s přilbovými displeji a selháním softwaru.

Nevhodné pro bojové nasazení

DOT&E na základě toho vyvozuje, že Lightningy II se nemohou nejen účastnit bojů, ale ani nemohou být zařazeny do operační služby a budou vyžadovat další úpravy. Ke stovce lightningů se v letošním fiskálním roce má přikoupit dalších 34 a v příštím 57.

Přitom ještě není hotová integrace řady typů výzbroje od pouzder s kanony, přes přesnou munici až po jaderné bomby B-61 nebo protiletadlové rakety AIM-9X či dokonce přídavné nádrže. To dále cenu zvýší. U předčasně ukončeného programu F-22 Raptor tyto vícenáklady činily 17 procent a jeden pak vyšel na 150 miliónů dolarů. F-35 prosazovaný na jeho úkor kvůli nižší ceně, se přitom pomalu začíná cenově blížit raptorům. Kus pozemní verze A vyjde podle výrobce Lockheed aktuálně na 98 miliónů dolarů bez motoru. Námořní pak stojí 110 miliónů. Celý program už nyní vychází na 1,4 biliónu dolarů (asi 36 biliónů Kč).