"Těm, kteří usilují o azyl, to poskytne to ten správný způsob, jak do naší země přijít, a ne přecházet hranice nelegálně," prohlásil Biden ve Washingtonu na konferenci o Střední Americe.

Do Spojených států se s vidinou lepšího života snaží nelegálně dostat desetitisíce lidí z Latinské Ameriky. Podle dostupných statistik se jen letos z Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru vydalo na cestu do USA bez doprovodu rodičů přes 60.000 dětí.

Dětská migrace bez doprovodu dospělých je proto palčivým tématem, neboť si s ní úřady neví rady. Děti, především ze zmíněných třech zemí, se do USA uchylují kvůli násilí a chudobě ve vlasti. Při odchodu z domova věří tomu, že pokud se dostanou přes hranici, Washington je zpět nepošle. Bílý dům ale opakovaně vybrané latinskoamerické země varoval, že všechny děti, které do USA přišly nelegálně, budou deportovány.

Proces vyhoštění se ale protahuje, neboť děti bez rodičů pocházejí z některé ze zemí nesousedících přímo s USA a mají nárok na automatické zahájení azylového řízení.