O dětské migraci přijeli v pátek do Bílého domu jednat prezidenti Guatemaly, Hondurasu a Salvadoru Otto Pérez Molina, Juan Orlando Hernández a Salvador Sánchez Cerén. Obama je varoval: „Musíme zastavit pokračují příliv dětí, které se vystavují riziku. Děti, které nemají oprávněné národy, a rodiny s dětmi, jejichž nároky nejsou v nějakém bodě oprávněné, budou poslány do svých vlastí.”

Obama středoamerické prezidenty žádal, aby jejich země odrazovaly mladistvé od nelegální cesty do USA: „Všichni sdílíme povinnost řešit tento problém.”

Pérez Molina prohlásil, že je třeba zaměřit se na kořeny problému, jimiž jsou chudoba a nedostatek pracovních příležitostí: „To jsou skutečné důvody migrace a my v Guatemale musíme zajistit, aby lidé nevzhlíželi k USA a snažili se vytvořit si důstojné životní podmínky doma.”

Nezletilí Latinoameričané do USA odcházejí kvůli chudobě a násilí v jejich zemích. Věří tomu, že pokud se dostanou přes hranici, USA je kvůli jejich nízkému věku zpět nepošlou. Zákon přijatý v roce 2008 zaručuje dětem, které se dostanou do USA bez rodičů a pocházejí z některé ze zemí, která nesousedí s USA, automatické zahájení azylového řízení. Oddaluje se tím jejich urychlené vyhoštění.

Obama proto už požádal Kongres o schválení 3,7 miliardy dolarů k zajištění bezpečnosti na hranici a péče o dětské migranty, které nelze kvůli výše zmíněnému zákonu vrátit. Republikáni ale odmítají schválit výdaje bez změny migrační politiky.