Zmíněný projekt byl podle AP zahájen v roce 2010, fungoval více než dva roky a přitáhl minimálně 40 000 kubánských přispěvatelů. Jeho cílem bylo vybudováním jednoduché sociální sítě obejít přísnou kontrolu, kterou nad internetem uplatňuje kubánská vláda. Síť si měla nejprve najít dostatečný počet příznivců, především mezi mladými Kubánci, a ti pak měli být vedeni k disentu. Prostřednictvím sítě měli podle plánu svolávat politické demonstrace a vést politické diskuse.

Uživatelé sítě nicméně netušili, že za projektem nazývaným ZunZuneo stojí americká Agentura pro mezinárodní rozvoj, která je napojena na americké ministerstvo zahraničí. Nevěděli ani, že Američané tímto způsobem shromažďují jejich osobní údaje, aby je případně mohli v budoucnu použít pro politické účely, a že jejich příspěvky analyzují.

Podle AP není zřejmé, zda tento program byl v souladu s americkými zákony, které vyžadují, aby k tajným operacím dal písemný souhlas prezident a aby o nich byl informován Kongres. Agentura pro mezinárodní rozvoj nesdělila, zda Bílý dům o akci věděl.

Netušili, pro koho pracují

Podle zjištění AP, která prostudovala více než 1000 stran dokumentů o projektu a fakta dále ověřovala prostřednictvím rozhovorů a dalšími způsoby, se Agentura pro mezinárodní rozvoj maximálně snažila skrýt spojení Washingtonu s uvedenou komunikační sítí. Za tímto účelem nechala zřídit společnosti ve Španělsku a na Kajmanských ostrovech tak, aby bylo obtížné vystopovat tok financí, a ani vedoucí představitelé těchto firem netušili, že budou pracovat na programu hrazeném z peněz amerických daňových poplatníků.

Odhadovaných 1,6 miliónu dolarů investovaných do sítě ZunZuneo bylo oficiálně vyčleněno pro blíže neupřesněný projekt v Pákistánu. Program byl ukončen v září 2012, kdy skončil vládní grant.