Dokument zveřejněný bývalým technikem CIA Edwardem Snowdenem na příkladu šesti lidí ukazuje, jak se tajná služba snažila využít osobních slabin sledovaných osob k jejich izolaci.

„Hodnotící zpráva o radikalismu na základě dříve zachycené komunikace naznačuje, že se autorita radikálů zdá být zvláště zranitelná tam, kde je v nesouladu jejich chování na veřejnosti a v soukromí,“ píše se v dokumentu datovaném 3. října 2012.

Agentům pak autor doporučuje mimo jiné zaměřit se také na „sledování materiálů se sexuálním obsahem na internetu“ a „používání nátlakového vyjadřování se sexuálním podtextem při komunikaci s nezkušenými dívkami“.

V tabulce jsou uvedeny i příklady sledování. U jména dotyčné osoby a výčtu míst, kde mají jeho názory ohlas, je ještě popsáno jejich postavení a v krátkosti jsou uvedeny jejich postoje. Tak například u jednoho z nich je zaznamenáno, že byl uvězněn za podněcování nesnášenlivosti vůči nemuslimům, když prohlašoval, že jsou pro islám hrozbou. V kolonce osobní slabiny pak stojí: „Promiskuita na webu, možná zpronevěřuje dary, jeho touha dostat se z vězení vede k rozporům v argumentaci.“

Nic zvláštního, reagují

Za původce dokumentu je označen ředitel NSA a mezi příjemci zástupci ministerstva spravedlnosti a obchodu či protidrogového úřadu.

Podle tiskového mluvčího NSA Shawna Turnera se neděje nic nelegálního. „Nemělo by být překvapením, že vláda Spojených států využívá veškeré zákonné prostředky, které má k dispozici, aby ztížila snahy platných teroristických cílů, které usilují o to, poškodit zemi a radikalizovat další,“ prohlásil.

Americká unie pro občanská práva to ale takto nevidí a upozorňuje na pošlapávání práva na soukromí a hrozbu zneužití. „Je důležité si připomenout, že sledování ze strany NSA není nijak úzce zaměřené. Služba sbírá obrovské množství citlivých informací prakticky o všech,“ varoval její zástupce Jameel Jaffer.