„Dnešní den je připomínkou, že nikdy není pozdě na to, napravovat omyly. Nemůžeme se vrátit v čase a změnit dějiny, ale můžeme změnit náš postoj k nim,“ prohlásil státní senátor Arthur Orr. Dodal, že nově přijatý zákon umožňující napravovat justiční chyby s rasovým podtextem poskytl jižanské Alabamě příležitost pro katarzi.

Porotci v Montgomery zbavili Haywooda Pattersona, Charlese Weemse a Andyho Wrighta viny jednomyslně.

Případ datující se do 30. let vedl v průběhu let k převratným změnám v americké společnosti, zejména k průlomovým verdiktům Nejvyššího soudu o potřebě zastoupení černochů v soudních porotách a rovnoprávném zastupování před soudem.

Očištění se za života nedočkali

Zmíněná trojice patřila ke skupině devíti černošských teenagerů, kteří se zapletli do rvačky mezi hoboes ve vlaku projíždějícím v dubnu 1931 alabamským okresem Jackson. Mezi cestujícími byly dvě bělošky, které chlapce obvinily ze znásilnění. Traduje se, že tak mohly učinit ze strachu, že budou brány za prostitutky.

Za pár týdnů vynesl soudce rozsudek: smrt pro osm z nich. V případě nejmladšího obviněného se vedly dlouhé spory o to, zda by měl také viset.

Nikdo z hochů ale nakonec popraven nebyl. Záležitost dospěla až k Nejvyššímu soudu USA a sérii odvolacích řízení a přezkoumávání. Nakonec bylo pět mladíků v červenci 1937 obvinění zbaveno, zbylým čtyřem však byl buď potvrzen hrdelní trest, anebo nově změněn na desítky let vězení. Tři z nich byli posléze v roce 1976 předčasně propuštěni, přičemž jednoho zbavili viny, čtvrtý z vězení utekl.

Zproštění viny se žádný ze zbývajících odsouzených nedožil. Poslední z „hochů ze Scottsboro“ zemřel v roce 1989.

Jejich příběh ale inspiroval ke vzniku několika knih a filmů i muzikálu na Broadwayi.